Jordbruksmarkens användning 2014.
Slutlig statistik

Publiceringsdatum: 2015-02-04

Referensår: 2014 Produktkod: JO0104 Ämnesord: Areal, Odling

Ylva Olsson 036-15 64 10 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Minskad areal åkermark

Den totala arealen åkermark var 2 596 500 hektar år 2014. Det innebär en minskning med 8 000 hektar (-0,3 %) sedan 2013. Sedan år 2003 har arealen åkermark minskat med 72 100 hektar (-2,7 %).

Ökad areal för spannmålsodling

Den totala spannmålsarealen var 1 034 400 hektar år 2014. Det innebär en ökning med 49 900 hektar (+5 %) jämfört med år 2013. Jämfört med år 2003 har spannmålsarealen minskat med 119 500 hektar (‑10 %). Vetearealen var 455 200 hektar 2014 vilket är en ökning med 40 % jämfört med år 2013. Jämfört med år 2003 har vetearealen ökat med 11 %. Havrearealen har minskat med 18 % till 164 900 hektar och kornarealen har minskat med 15 % till 335 300 hektar jämfört med 2013. Även jämfört med 2003 har både havrearealen och kornarealen minskat, havre minskade med 114 900 hektar (‑41 %) och korn med 33 200 hektar (‑9 % ).

Minskad areal för oljeväxtodling

Arealen för raps och rybs var 96 000 hektar år 2014. Det innebär en minskning med 24 % sedan år 2013. Sedan 2003 har arealen för raps och rybs ökat med 64 %.

Minskad areal betesmark

Den totala arealen betesmark var 435 700 hektar år 2014. Det innebär en minskning med 7 200 hektar (‑2 %) jämfört med år 2013. Jämfört med 2003 har arealen betesmark minskat med 12 %.

Hitta på sidan

Till toppen