Jordbruksmarkens användning 2015.
Preliminär statistik

Publiceringsdatum: 2015-06-11

Referensår: 2015 Produktkod: JO0104 Ämnesord: Areal, Odling

Ylva Olsson 036-15 64 10 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Arealen jordbruksmark minskar något

Arealen åkermark är år 2015 preliminärt 2 586 000 hektar. Det är en minskning med 10 600 hektar (‑0,4 %) jämfört med 2014. Den totala arealen betesmark är preliminärt 442 300 hektar år 2015, vilket är en ökning med 6 600 hektar (+2 %) jämfört med 2014.

Arealen spannmål ökar lite

Den totala spannmålsarealen är preliminärt 1 040 800 hektar år 2015. Det är en ökning med 6 500 hektar (+1 %) jämfört med år 2014. Arealerna för vete och havre ökar preliminärt med 5 300 hektar (+1 %) respektive 5 800 hektar (+4 %) jämfört med 2014. Kornarealen minskar med 4 200 hektar (‑1 %).

Arealen raps och rybs minskar

Den odlade arealen av raps och rybs är preliminärt 94 600 hektar år 2015. Det är en minskning med 1 400 hektar (‑1 %) jämfört med år 2014.

Arealen vall och grönfoderväxter minskar

Arealen vall och grönfoderväxter är preliminärt 1 134 500 hektar år 2015, vilket är en minskning med 37 700 hektar (‑3 %) jämfört med år 2014.

Hitta på sidan

Till toppen