Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2013-2015

Publiceringsdatum: 2016-12-16

Referensår: 2015 Ämnesord: Utrikeshandel

Lars-Anders Strandberg 070-369 70 94 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

  • Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2015 till 74 miljarder SEK, en ökning med strax över 8 procent. Importen ökade till närmare 127 miljarder SEK, en ökning med drygt 7 procent. Vidareexport av norsk lax höjer dock både export- och importsiffrorna.
  • Fisk, drycker och spannmål, är produktgrupper som ökat tydligt i exportvärde 2015. Produktgrupper som ökat tydligt i importvärde 2015 är fisk, frukt och grönsaker, kaffe och drycker.
  • Norge fortsätter att vara Sveriges viktigaste exportmarknad för jordbruksvaror och livsmedel och exporten dit uppgick 2015 till drygt 8,9 miljarder SEK, en ökning med 3 procent.

Hitta på sidan

Till toppen