Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2014-2016

Publiceringsdatum: 2017-12-21

Referensår: 2016 Ämnesord: Utrikeshandel

Lars-Anders Strandberg 070-369 70 94 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

  • Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2016 till 83 miljarder SEK, en ökning med 10 procent. Importen ökade till 142 miljarder SEK, en ökning med 9 procent.
  • Fisk, frukt och grönsaker, oljor och fetter, socker, kaffe m.m. och tobak är produktgrupper som ökat mest i exportvärde 2016. Produktgrupper som ökat mest i importvärde 2016 är fisk, frukt och grönsaker, drycker, spannmål, kött och tobak.
  • Norge fortsätter att vara Sveriges viktigaste exportmarknad för jordbruksvaror och livsmedel och exporten dit uppgick 2016 till 9 miljarder SEK, en ökning med 1 procent.

Hitta på sidan

Till toppen