Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2015-2017

Publiceringsdatum: 2018-11-23

Referensår: 2017 Ämnesord: Utrikeshandel

Lars-Anders Strandberg 070-369 70 94 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

  • Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2017 till 84 miljarder SEK, en ökning med 1 procent. Importen ökade till 145 miljarder SEK, en ökning med 2 procent.
  • Diverse livsmedel, kaffe, oljor och fetter samt mejeriprodukter är produktgrupper som ökat mest i exportvärde 2017. Produktgrupper som ökat mest i importvärde 2017 är mejeriprodukter, kaffe, frukt och grönsaker, oljor och fetter, diverse livsmedel samt drycker.
  • Norge fortsätter att vara Sveriges viktigaste exportmarknad för jordbruksvaror och livsmedel och exporten dit uppgick 2017 till 9 miljarder SEK, en ökning med 5 procent.

Hitta på sidan

Till toppen