Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2010

Publiceringsdatum: 2011-05-19

Referensår: 2010 Ämnesord: Utrikeshandel

Lars-Anders Strandberg 070-369 70 94 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

  • Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade förra året till knappt 54 miljarder kronor, en ökning med 9 procent jämfört med 2009.
  • Importen av jordbruksvaror och livsmedel ökade med knappt 3 procent, till 95 miljarder kronor.
  • I och med att exporten ökat snabbare än importen har det negativa handelsnettot minskat något under 2010, och ligger på 41 miljarder kronor. Det är första gången sedan 2000 som underskottet minskar.

Hitta på sidan

Till toppen