Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2011

Publiceringsdatum: 2012-03-28

Referensår: 2011 Ämnesord: Utrikeshandel

Lars-Anders Strandberg 070-369 70 94 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

  • Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2011 till drygt 54 miljarder kronor, en ökning med 1 % jämfört med 2010.
  • Svensk import av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2011 till drygt 99 miljarder kronor, en ökning med 4 % jämfört med 2010.
  • En starkt bidragande orsak till att exportökningen i det närmaste avstannat kan härledas till fisk som har sitt ursprung i Norge. Fisk utgör drygt en tredjedel av livsmedelsexporten. Om fisk exkluderas har övriga exporten av jordbruksvaror och livsmedel ökat med cirka 900 miljoner kronor, en ökning med knappt 3 %.

Hitta på sidan

Till toppen