Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2015

Publiceringsdatum: 2016-03-23

Referensår: 2015 Ämnesord: Utrikeshandel

Lars-Anders Strandberg 070-369 70 94 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

  • Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, ökade 2015 till strax över 43 miljarder kronor, en ökning med närmare 3 procent jämfört med 2014. Importen ökade till strax under 90 miljarder kronor, en ökning med närmare 5 procent.
  • Drycker, spannmål, tobak samt frukt och grönsaker är produktgrupper som främst ökat i exportvärde 2015. Produktgrupper som ökat i importvärde 2015 är bland annat frukt och grönsaker, kaffe, te och kakao, drycker samt kött.
  • Värdet av exporten till Storbritannien 2015, exklusive fisk, ökade med 31 procent och uppgår till närmare 2,4 miljarder kronor. Det är framförallt exporten av cider som ökat.

Hitta på sidan

Till toppen