Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2015

Publiceringsdatum: 2016-03-23

Referensår: 2015 Ämnesord: Utrikeshandel

Lars-Anders Strandberg 070-369 70 94 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

  • Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, ökade 2015 till strax över 43 miljarder kronor, en ökning med närmare 3 procent jämfört med 2014. Importen ökade till strax under 90 miljarder kronor, en ökning med närmare 5 procent.
  • Drycker, spannmål, tobak samt frukt och grönsaker är produktgrupper som främst ökat i exportvärde 2015. Produktgrupper som ökat i importvärde 2015 är bland annat frukt och grönsaker, kaffe, te och kakao, drycker samt kött.
  • Värdet av exporten till Storbritannien 2015, exklusive fisk, ökade med 31 procent och uppgår till närmare 2,4 miljarder kronor. Det är framförallt exporten av cider som ökat.

Hitta på sidan