Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2017

Publiceringsdatum: 2018-03-28

Referensår: 2017 Ämnesord: Utrikeshandel

Lars-Anders Strandberg 070-369 70 94 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

  • Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, ökade 2017 till närmare 48 miljarder kronor, en ökning med drygt 7 procent jämfört med 2016. Importen ökade till drygt 102 miljarder kronor, en ökning med drygt 5 procent.
  • Diverse livsmedel, kaffe, oljor och fetter, mjölk och mejeriprodukter, tobak, kött och djurfoder är produktgrupper som främst ökat i exportvärde 2017. Produktgrupper som ökat i importvärde 2017 är bland annat mjölk och mejeriprodukter, kaffe, oljor och fetter, frukt och grönsaker, diverse livsmedel, drycker, kött och spannmål.
  • Underskottet i handelsnettot fortsätter att öka och uppgick 2017 till närmare 61 miljarder kronor. Om fisk exkluderas uppgick underskottet till drygt 54 miljarder kronor. Underskottet beror på att många av de produkter vi konsumerar inte kan produceras i Sverige.

Hitta på sidan

Till toppen