Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel kvartal 1-2 år 2010

Publiceringsdatum: 2010-09-02

Referensår: 2010 Ämnesord: Utrikeshandel

Lars-Anders Strandberg 070-369 70 94 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Underskottet i handelsbalansen för jordbruksvaror och livsmedel har minskat

  • Underskottet i handelsbalansen för handeln med jordbruksvaror och livsmedel
    minskade något under första halvåret 2010 jämfört med samma period 2009. Under flera år bakåt har istället underskottet ökat. En av förklaringarna till det minskade underskottet kan vara den starkare kronkursen.
  • I kronor per kilo har flera stora varugrupper blivit billigare att importera under första halvåret 2010 jämfört med samma period 2009, t.ex. spannmål och
    spannmålsberedningar, färsk och fryst frukt, socker samt oljor och fetter.
  • Totalsiffran för handeln med jordbruksvaror och livsmedel, undantaget norsk fisk,
    visar på en oförändrad export och en minskning av importvärdet med 5 procent för första halvåret 2010 jämfört med samma period 2009.

Hitta på sidan