Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel kvartal 1-2 år 2012

Publiceringsdatum: 2012-09-04

Referensår: 2012 Ämnesord: Utrikeshandel

Lars-Anders Strandberg 070-369 70 94 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel ökar medan Sveriges totala utrikeshandel minskar

  • Värdet av exporten och importen av jordbruksvaror och livsmedel ökade under det första halvåret 2012 med 7,6 respektive 2,5 % jämfört med motsvarande period under 2011.
  • Den värdemässiga ökningen på exportsidan kan främst härledas till produktgrupperna tobak och tobaksvaror, drycker, diverse livsmedel samt frukt och köksväxter.
  • Den värdemässiga ökningen på importsidan kan främst härledas till produktgrupperna kött och köttvaror, mjölk och mejerivaror samt frukt och köksväxter.

Hitta på sidan

Till toppen