Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel kvartal 1-2 år 2014

Publiceringsdatum: 2014-09-03

Referensår: 2014 Ämnesord: Utrikeshandel

Lars-Anders Strandberg 070-369 70 94 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel ökade mycket starkt under det första halvåret 2014

  • Det första halvåret 2014 ökade värdet av exporten och importen av jordbruksvaror och livsmedel med närmare 10 respektive drygt 7 % jämfört med motsvarande period under 2013.
  • En stor del av fiskprodukterna i den svenska utrikeshandelsstatistiken är vidareexport av norsk lax. Exkluderas fisk så ökade exportens värde med närmare 8 % och importens värde med drygt 6 %.
  • Underskottet i handeln med jordbruksvaror och livsmedel ökade under det första halvåret 2014 jämfört med motsvarande period under 2013.

Hitta på sidan

Till toppen