Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel kvartal 1-2 år 2018

Publiceringsdatum: 2018-09-07

Referensår: 2018 Ämnesord: Utrikeshandel

Lars-Anders Strandberg 070-369 70 94 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Svensk export och import av jordbruksvaror och livsmedel, i likhet med den totala utrikeshandeln, fortsätter att öka

  • Det första halvåret 2018 ökade värdet av exporten av jordbruksvaror och livsmedel med 10,6 procent och importen ökade med 7,9 procent jämfört med motsvarande period 2017. Om fisk exkluderas så uppgick ökningen till 6,1 procent för exporten och 5,3 procent för importen.
  • Norge, Danmark och Finland är fortsatt de viktigaste exportmarknaderna för svenska jordbruksvaror och livsmedel.
  • Underskottet i handeln med jordbruksvaror och livsmedel ökade under det första halvåret 2018 jämfört med motsvarande period 2017 och uppgick till drygt 32 miljarder kronor.

Hitta på sidan

Till toppen