Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2007-2009

Publiceringsdatum: 2010-10-20

Referensår: 2009 Ämnesord: Utrikeshandel

Lars-Anders Strandberg 070-369 70 94 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

  • Medan den svenska varuhandeln minskade 2009 så ökade värdet i handeln med jordbruksvaror och livsmedel. Ökningen var i genomsnitt en priseffekt och berodde inte på ökade volymer.
  • En ökad omfattning i handeln med norsk lax påverkar tydligt det totala värdet av såväl import som export. Såväl volymer som värde i handeln med norsk lax ökade.
  • Sveriges största exportprodukt, som tillverkas i landet, är vodka. Mellan 2007 och 2009 minskade dock dess andel av exporten något till nio procent.

Hitta på sidan

Till toppen