Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2008-2010

Publiceringsdatum: 2011-10-31

Referensår: 2010 Ämnesord: Utrikeshandel

Lars-Anders Strandberg 070-369 70 94 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

  • Värdet av Sveriges export och import av jordbruksvaror och livsmedel ökade under 2010 med åtta respektive tre procent. Det är något lägre än värdeökningen för Sveriges totala export och import. Ökningen var både en pris- och volymeffekt.
  • Exportvärdet för vodka, den största inhemskt producerade exportprodukten, minskade med tre procent mellan 2009 och 2010. Vodka stod dock för åtta procent av det totala exportvärdet av jordbruksvaror och livsmedel 2010.
  • Handeln med norsk lax sätter liksom tidigare stora avtryck i statistiken.

Hitta på sidan

Till toppen