Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2009-2011

Publiceringsdatum: 2012-10-22

Referensår: 2011 Ämnesord: Utrikeshandel

Lars-Anders Strandberg 070-369 70 94 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

  • Värdet av Sveriges export och import av jordbruksvaror och livsmedel ökade under 2011 med en respektive fem procent. Det är lägre än värdeökningen för Sveriges totala export och import som båda ökade med sju procent. Värdeökningen för jordbruksvaror och livsmedel var huvudsakligen en priseffekt.
  • Exportvärdet för vodka, den största inhemskt producerade exportprodukten,
    minskade med 10 procent mellan 2010 och 2011. Vodka stod dock för sju procent av det totala exportvärdet av jordbruksvaror och livsmedel 2011.
  • Handeln med hel laxfisk mellan 2010 och 2011 vittnar om ett trendbrott med en tydlig värdeminskning både vad gäller exporten och importen.

Hitta på sidan

Till toppen