Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2011-2013

Publiceringsdatum: 2014-10-30

Referensår: 2013 Ämnesord: Utrikeshandel

Lars-Anders Strandberg 070-369 70 94 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

  • Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2013 till drygt 63 miljarder SEK, en ökning med närmare nio procent. Importen ökade till närmare 110 miljarder SEK, en ökning med drygt sex procent.
  • Fisk, mejeriprodukter, diverse livsmedel, djurfoder och socker är produktgrupper som ökat tydligt i exportvärde 2013. Produktgrupper som ökat tydligt i importvärde 2013 är fisk, mejeriprodukter, frukt och grönsaker, diverse livsmedel, socker och drycker.
  • Norge är fortsatt Sveriges viktigaste exportmarknad för jordbruksvaror och livsmedel och exporten dit uppgick 2013 till närmare 8,6 miljarder SEK, en ökning med närmare tio procent.

Hitta på sidan

Till toppen