Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2012-2014

Publiceringsdatum: 2015-11-17

Referensår: 2014 Ämnesord: Utrikeshandel

Lars-Anders Strandberg 070-369 70 94 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

  • Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2014 till strax över 69 miljarder SEK, en ökning med närmare 9 procent. Importen ökade till drygt 119 miljarder SEK, en ökning med strax över 8 procent.
  • Fisk, spannmål, diverse livsmedel, mejeriprodukter och kaffe är produktgrupper som ökat tydligt i exportvärde 2014. Produktgrupper som ökat tydligt i importvärde 2014 är fisk, frukt och grönsaker, kaffe, mejeriprodukter och drycker.
  • Norge är fortsatt Sveriges viktigaste exportmarknad för jordbruksvaror och livsmedel och exporten dit uppgick 2014 till närmare 8,7 miljarder SEK, en ökning med drygt 1 procent.

Hitta på sidan

Till toppen