Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2008

Publiceringsdatum: 2009-03-12

Referensår: 2008 Ämnesord: Utrikeshandel

Lars-Anders Strandberg 070-369 70 94 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Hitta på sidan

Till toppen