Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2002-2004

Referensår: 2004 Ämnesord: Utrikeshandel

Lars-Anders Strandberg 070-369 70 94 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Publiceringsdatum: 2006-02-01