Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2004-2006

Referensår: 2006 Ämnesord: Utrikeshandel

Lars-Anders Strandberg 070-369 70 94 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Publiceringsdatum: 2007-09-01