Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel kvartal 1 år 2010

Publiceringsdatum: 2010-06-01

Referensår: 2010 Ämnesord: Utrikeshandel

Lars-Anders Strandberg 070-369 70 94 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Uppåt för svensk jordbruks- och livsmedelshandel inder 1:a kvartalet 2010

Hitta på sidan

Till toppen