Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel kvartal 1 år 2012

Publiceringsdatum: 2012-05-31

Referensår: 2012 Ämnesord: Utrikeshandel

Lars-Anders Strandberg 070-369 70 94 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Svensk jordbruks- och utrikeshandel ökade under det första kvartalet 2012

  • Värdet av exporten och importen av jordbruksvaror och livsmedel ökade under det första kvartalet 2012 med 5,3 respektive 0,3 % jämfört med motsvarande period under 2011.
  • Den värdemässiga ökningen på exportsidan kan främst härledas till produktgrupperna tobak och tobaksvaror, spannmål, oljor och fetter, kaffe, te och kakao samt fodermedel medan den relativt begränsade ökningen på importsidan främst kan härledas till en tydlig värdemässig minskning för produktgruppen fisk.
  • Underskottet i handeln med jordbruksvaror och livsmedel, som ökade under 2011, minskade under det första kvartalet 2012 och uppgår till 10 miljarder kronor.

Hitta på sidan

Till toppen