Hästar och anläggningar med häst 2010. Resultat från intermittent undersökning

Publiceringsdatum: 2011-01-20

Referensår: 2010 Produktkod: JO0107 Ämnesord: Djur

Ylva Olsson 036-15 64 10 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Antal hästar har skattats till 362 700

Antal hästar i Sverige år 2010 har skattats till 362 700. Referenstidpunkten är den 10:e juni år 2010. Hästantalet är tydligt beroende av befolkningens storlek. De län som har störst befolkningsmängd har också högst antal hästar. Antal hästar per 1 000 invånare är i genomsnitt 39 st för hela riket.

Antal platser med häst

Antalet platser med häst år 2010 har skattats till 77 800. Antalet hästar per plats är i genomsnitt 4,7.

Hästar i tätort och glesbygd

Undersökningen visar att ¾ av alla hästar och ⅔ av alla platser med häst finns inom större tätorter eller i tätortsnära områden.

Antalet hästar har ökat med 10–20 %

Senast en liknande undersökning genomfördes var år 2004. Då skattades antalet hästar till 283 100 i Sverige. För den undersökning som genomförts nu har erfarenheter dragits av förra undersökningen, vilket medfört att det gjorts metodändringar som ökar kvaliteten i siffrorna. Med ledning av 2010 års undersökning kan vi se att 2004 års siffra var underskattad med 20 000–45 000 hästar. Det innebär att den verkliga ökningen av antalet hästar i Sverige uppskattas till 10–20 % mellan år 2004 och år 2010.

Hitta på sidan

Till toppen