Höstsådda arealer 2014

Publiceringsdatum: 2014-11-28

Referensår: 2014 Produktkod: JO0110 Ämnesord: Areal, Ekologiskt, Odling

Gerda Ländell 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Stor höstveteareal även denna höst

Totalt i landet såddes 378 900 hektar höstvete. Det är i nivå med förra höstens stora areal och 18 % mer än femårsgenomsnittet. Även jämfört med tioårsgenomsnittet är ökningen 18 %.

Råg- och höstkornarealerna tangerar fjolårsnivåerna

Sådden av höstråg blev i år 23 900 hektar, vilket är i samma storleksordning som motsvarande areal förra hösten. Den höstsådda kornarealen uppgår till 15 600 hektar, vilket inte är så långt ifrån fjolårsarealen.

Återhämtning av rågvetearealen

Den höstsådda arealen av rågvete uppgår till 38 200 hektar, vilket är 32 % mer än femårsgenomsnittet. Det innebär en återhämtning efter en svacka under åren 2010–2012.

Höstrapsarealen större än femårsgenomsnittet

Det har såtts 87 000 hektar höstraps den här hösten. Jämfört med femårsgenomsnittet är det en ökning med 20 %. Drygt 53 % av höstrapsarealen odlas i Skåne.

Gynnsamt höstväder gav stora höstsådda arealer

Förhållandevis torrt väder i augusti och september medförde att merparten av årets grödor kunde skördas tidigt. Det gav tidsutrymme för många lantbrukare att hinna bereda marken för höstsådd.

Hitta på sidan

Till toppen