Höstsådda arealer 2015

Publiceringsdatum: 2015-11-30

Referensår: 2015 Produktkod: JO0110 Ämnesord: Areal, Ekologiskt, Odling

Gerda Ländell 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Stor höstveteareal även denna höst

Totalt i landet såddes 382 400 hektar höstvete. Det är i nivå med förra höstens rekordstora areal och 18 % mer än femårsgenomsnittet. Jämfört med tioårsgenomsnittet är ökningen 16 %.

Råg- och höstrågvetearealerna minskade

Sådden av höstråg blev i år 15 600 hektar, vilket är 35 % mindre än motsvarande areal förra hösten. Den höstsådda rågvetearealen uppgår till 28 300 hektar, vilket 26 % mindre än fjolårsarealen.

Uppåtgående trend för höstkorn

Sådden av höstkorn har beräknats till 18 300 hektar, vilket är en ökning med 45 % jämfört med femårsgenomsnittet. Höstkornarealen tenderar också att vara större än föregående år, men skillnaden ligger inom felmarginalen.

Höstrapsarealen större än femårsgenomsnittet

Det har såtts 83 600 hektar höstraps den här hösten, vilket är i nivå med förra årets stora areal. Jämfört med femårsgenomsnittet är det en ökning med 11 %. Mer än hälften av höstrapsarealen finns i Skåne.

Sen skörd försenade höstsådden

Den regniga och kyliga sommaren medförde att skörden och förberedelserna för höstsådden blev försenade på många håll i landet. Men en mild och regnfattig höst medförde sedan att höstsådden pågick till långt in i november. Många lantbrukare har rapporterat om problem med snigelskador i höstrapsen, vilket lett till att delar av den höstsådda rapsen har körts upp.

Hitta på sidan

Till toppen