Höstsådda arealer 2016

Publiceringsdatum: 2016-11-30

Referensår: 2016 Produktkod: JO0110 Ämnesord: Areal, Ekologiskt, Odling

Gerda Ländell 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Stor höstveteareal igen

Totalt i landet såddes den här hösten 410 500 hektar höstvete, vilket är i samma storleksordning som förra höstens rekordstora areal. Årets areal är 24 % större än genomsnittet för de fem senaste åren. Jämfört med tioårsgenomsnittet är ökningen 23 %.

Återhämtning av höstrågarealen

Den höstsådda arealen av råg blev 21 700 hektar, vilket är 39 % mer än förra höstens rekordlåga areal. Höstrågarealen är nu i nivå med femårsgenomsnittet.

Höstkorn och rågvete i nivå med förra årets arealer

Sådden av höstkorn och höstrågvete har beräknats till 18 400 hektar respektive 27 400 hektar, vilket för båda grödorna är i nivå med fjolårsarealerna.

Rekordstor höstrapsareal

Det har såtts 105 400 hektar höstraps den här hösten, vilket är den största höstrapsarealen någonsin. Jämfört med föregående års areal är det en ökning med 26 %. Arealökningen har varit kraftig i nästan alla län utom i Skåne, där ändå uppemot hälften av den totala höstrapsarealen såddes 2016.

Även den ekologiskt odlade höstsådda arealen ökade

Den höstsådda arealen av raps som kommer att odlas ekologiskt uppgår till 6 600 hektar och är därmed rekordstor. Den ekologiskt odlade höstvetearealen är 24 900 hektar, vilket också är ett rekord. Sammanlagt höstsåddes 38 000 hektar av grödor som ska odlas ekologiskt, vilket är den största arealen hittills.

Tidig skörd möjliggjorde stor höstsådd

Den torra sommaren medförde att en del grödor brådmognade. Slutet av augusti och september erbjöd sedan bra skördeväder och grödorna kunde bärgas snabbt på flertalet platser i landet. Därmed fanns tidsutrymme att förbereda markerna för höstsådd. Arealökningarna är störst i Svealand och i norra Götaland. Det har dock förekommit rapporter om torkskador och farhågor om att utsädet inte har grott som det skulle.

Hitta på sidan

Till toppen