Höstsådda arealer 2019

Publiceringsdatum: 2019-11-29

Referensår: 2019 Produktkod: JO0110 Ämnesord: Areal, Ekologiskt, Odling

Gerda Ländell 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Höstvetearealen tangerar rekordarealen från 2018

Den här hösten såddes 410 200 hektar höstvete, vilket är i samma storleksordning
som förra höstens areal som visade sig vara rekordstor. Årets höstsådda
höstveteareal är 8 % större än genomsnittet för de fem senaste åren. Jämfört
med tioårsgenomsnittet är ökningen 17 %.

Höstråg i nivå med fjolårsarealen

Sådden av höstråg har beräknats till 33 700 hektar. Den överensstämmer i stort
sett med förra höstens stora rågareal och är 46 % större än femårsgenomsnittet.

Höstkorn och höstrågvete i nivå med 2018 års höstsådd

Sådden av höstkorn har beräknats till 21 400 hektar. Den är i nivå med förra
höstens stora areal och överstiger femårsgenomsnittet med 20 %. Den höstsådda
arealen av rågvete blev 28 800 hektar, vilket är i nivå med både fjolårsarealen
och femårsgenomsnittet.

Höstrapsarealen också i nivå med förra årets areal

Det har såtts 93 600 hektar höstraps den här hösten. Arealen tangerar både fjolårsarealen
och femårsgenomsnittet. Höstrybsarealen har beräknats till 800 hektar.

Även ekologisk höstsådd på samma nivå som ifjol

Den totala höstsådda arealen som odlas enligt reglerna för ekologisk produktion
har beräknats till 49 800 hektar, vilket är i nivå med föregående års areal.

Stora höstsådda arealer efter relativt tidig skörd

Även i år fanns det förhållandevis gott om tid till att förbereda markerna för
höstsådd, eftersom merparten av årets grödor kunde skördas tidigt. I slutet av
september började dock regnväder dra in. Särskilt i Gävleborgs län och i norra
Svealand medförde långvariga regnperioder att en del höstsådd uteblev. Det
finns även lantbrukare som kommenterar att de inte kan höstså vete och oljeväxter
på grund av att vildsvin förstör grödorna.

Hitta på sidan

Till toppen