Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel kvartal 1-2 år 2020

Publiceringsdatum: 2020-09-09

Referensår: 2020 Ämnesord: Utrikeshandel

Lars-Anders Strandberg 070-369 70 94 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Trendbrott i handelsbalansen med ett minskande nettounderskott för första gången sedan 2010

  • Det första halvåret 2020 ökade värdet av exporten av jordbruksvaror och livsmedel med 2,6 procent medan importen minskade med 0,7 procent jämfört med motsvarande period 2019. Om fisk exkluderas så ökade exporten med 8,1 procent och importen med 0,9 procent.
  • De nordiska grannländerna Norge, Danmark och Finland är fortsatt de viktigaste exportmarknaderna för svenska jordbruksvaror och livsmedel.
  • Underskottet i handeln med jordbruksvaror och livsmedel minskade under det första halvåret 2020 jämfört med motsvarande period 2019 och uppgick till drygt 33 miljarder kronor.

Hitta på sidan

Till toppen