Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2020:07

Publiceringsdatum: 2020-09-11

Referensår: 2020 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i juli 2020 var 234 200 ton, varav 39 800 ton ekologisk mjölk. Jämfört med uppgifterna för juli 2019 ökade den totala mjölkinvägningen med 4 % medan invägningen av ekologisk mjölk ökade med 6 %.

I juli 2020 uppgick den totala slaktvikten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä till 47 000 ton. 46 % av den totala slaktvikten utgjordes av gris, följt av slakten av fjäderfä, 32 %, och slakten av nötkreatur, 21 %. Knappt 1 % av den totala slaktvikten utgjordes av får och lamm.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

I juli 2020 vägdes det in totalt 234 200 ton mjölk vid mejerierna. Ungefär 17 %, eller 39 800 ton, av den totala mjölkinvägningen utgjordes av ekologisk mjölk. Jämfört med samma månad förra året ökade den totala och den ekologiska mjölkinvägningen med 4 respektive 6 %.

Juli månads produktion:

 • 55 500 ton konsumtionsmjölk, vilket är en minskning med 8 % jämfört med juli 2019,
 • 20 200 ton syrade produkter, vilket är en ökning med 8 % jämfört med juli 2019,
 • 5 700 ton grädde, vilket är en minskning med 30 % jämfört med juli 2019,
 • 6 800 ton ost, vilket är en ökning med 1 % jämfört med juli 2019,
 • 1 200 ton smör, vilket är en minskning med 27 % jämfört med juli 2019,
 • 5 500 ton mjölkpulver, vilket är en minskning med 19 % jämfört med juli 2019.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 8 500 ton ekologiska produkter,
 • syrade produkter innefattade 2 200 ton ekologiska produkter,
 • grädde innefattade 200 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • I juli 2020 slaktades det 30 500 nötkreatur. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 10 000 ton, en minskning med drygt 8 % jämfört med juli 2019. Den största procentuella minskningen av slaktvikten hade kategorin Ko, som minskade med drygt 11 %. Kategorin Ko utgjorde knappt 17 % av den totala slaktvikten av nötkreatur.
 • Slakten av gris i juli 2020 ökade med 1 % jämfört med statistiken för juli 2019. Under månaden slaktades det 231 100 grisar och den totala slaktvikten av gris var 21 600 ton. Knappt 96 % av den totala slaktvikten av gris utgjordes av kategorin Slaktgris, vilken ökade med lite mer än 1 %.
 • Slakten av får och lamm minskade med 10 % jämfört med siffrorna för juli 2019. Under månaden slaktades det 16 300 får och lamm och den totala slaktvikten var 340 ton. Ungefär 81 % av den totala slaktvikten av får och lamm utgjordes av lamm. Slaktvikten av lamm minskade med nästan 8 % jämfört med juli 2019.
 • Kvantiteten slaktade fjäderfän var i juli 15 100 ton. I jämförelse med statistiken för juli 2019 ökade slakten av fjäderfä med knappt 6 %. Knappt 96 % av slakten av fjäderfä utgjordes av kategorin Kyckling, som likt den totala slakten av fjäderfä ökade med knappt 6 %.

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i juli 2020 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Tabeller

Kort om statistiken

Det här beskriver statistiken

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • Köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion
 • Mjölkinvägning och mejeriproduktion
 • Invägning av ägg

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. 2019 uppskattades de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in July 2020 was 234 200 tonnes, of which 39 800 tonnes organic milk. Compared with the figures for July 2019, the total delivery increased by roughly 4 %, while the delivery of organic milk increased by almost 6 %.

In July 2020 the total slaughter of cattle, pigs, sheep and lambs and poultry amounted to 47 000 tonnes. 46 % of the total slaughter weight constituted of pigs, followed by poultry (32 %) and cattle (21 %). Just under 1 % of the total slaughter weight constituted of sheep and lambs.

Hitta på sidan

Till toppen