Höstsådda arealer 2009

Publiceringsdatum: 2009-11-30

Referensår: 2009 Produktkod: JO0110 Ämnesord: Areal, Ekologiskt, Odling

Gerda Ländell 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Odlingen av höstraps fortsätter att öka

Den här hösten har det såtts 74 600 hektar höstraps. Det är 7 % mer än förra årets areal och 35 % mer än femårsgenomsnittet. Årets areal är den högsta sedan hösten 1992 då höstrapsarealen uppgick till drygt 77 000 hektar. Det är framförallt i Södermanlands, Östergötlands, Kalmar, Skåne och Hallands län som odlingen har ökat den här hösten.

Höstvetearealen något större

Höstvete är den vanligaste grödan som sås på hösten. Hösten 2009 såddes 352 600 hektar höstvete, vilket motsvarar en ökning med 5 % jämfört med förra hösten. Jämfört med femårsgenomsnittet är det en ökning med 9 %.

Råg och rågvetearealerna minskar

Rågarealen ökade kraftigt förra hösten men är nu tillbaka på en lägre nivå. Årets höstsådda rågareal uppgår till 27 800 hektar, vilket är drygt 20 % mindre än förra hösten. Rågvetearealen uppgår till 40 400 hektar och har minskat med 30 % jämfört med förra året.

Höstkornarealen lika stor som förra hösten

Höstkorn har under senare år börjat odlas i allt fler län. I år uppgår arealen till 19 500 hektar vilket är i samma storleksordning som förra hösten.

Mycket regn i de östra delarna av landet

I Upplands, Stockholms och Gotlands län kom det mycket regn under sensommaren vilket medförde svårigheter när marken skulle förberedas för höstsådden. En del av den planerade sådden blev därför inte av. I de södra delarna av landet var det mer gynnsamma förhållanden för höstsådd.

Hitta på sidan

Till toppen