Jordbruksmarkens användning 2010.
Slutlig statistik

Publiceringsdatum: 2011-04-14

Referensår: 2010 Produktkod: JO0104 Ämnesord: Areal, Odling

Ylva Olsson 036-15 64 10 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Oförändrad areal åkermark

Den totala arealen åkermark var 2 633 500 hektar år 2010. Det innebär en minskning med 14 200 hektar (-0,5 %) sedan 2007. Sedan år 1999 har arealen åkermark minskat med 113 400 hektar (-4 %).

Minskad areal för spannmålsodling

Den totala spannmålsarealen var 962 800 hektar år 2010. Det innebär en minskning med 27 300 hektar (-3 %) jämfört med år 2007. Jämfört med år 1999 har spannmålsarealen minskat med 190 400 hektar (-17 %). Vetearealen ökade med 38 500 hektar (+11 %) jämfört med år 2007. Jämfört med år 1999 har vetearealen ökat med 124 600 hektar (+45 %). Havrearealen minskade med 43 500 hektar (-21 %) jämfört med år 2007. Jämfört med år 1999 har havrearealen minskat med 141 300 hektar (‑46 %). Kornarealen minskade måttligt jämfört med år 2007, men jämfört med år 1999 minskade kornarealen med 163 200 hektar (‑34 %).

Ökad areal för oljeväxtodling

Arealen för raps och rybs var 110 200 hektar år 2010. Det innebär en ökning med 22 400 hektar (+26 %) sedan år 2007. Sedan 1999 har arealen för raps och rybs ökat med 34 300 hektar (+45 %).

Minskad areal betesmark

Den totala arealen betesmark var 451 900 hektar år 2010. Det innebär en minskning med 37 400 hektar (-8 %) jämfört med år 2007.

Hitta på sidan

Till toppen