Jordbruksmarkens användning 2011.
Slutlig statistik

Publiceringsdatum: 2012-03-07

Referensår: 2011 Produktkod: JO0104 Ämnesord: Areal, Odling

Ylva Olsson 036-15 64 10 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Oförändrad areal åkermark

Den totala arealen åkermark var 2 618 900 hektar år 2011. Det innebär en minskning med 14 600 hektar (-0,6 %) sedan 2010. Sedan år 2003 har arealen åkermark minskat med 49 700 hektar (-2 %).

Ökad areal för spannmålsodling

Den totala spannmålsarealen var 992 800 hektar år 2011. Det innebär en ökning med 30 000 hektar (+3 %) jämfört med år 2010. Jämfört med år 2003 har spannmålsarealen minskat med 161 100 hektar (-14 %). Vetearealen ökade med 16 800 hektar (+4 %) jämfört med år 2010. Jämfört med år 2003 har vetearealen ökat med 5 500 hektar (+1 %). Havrearealen ökade med 16 800 hektar (+10 %) jämfört med år 2010. Jämfört med år 2003 har havrearealen minskat med 98 600 hektar (‑35 %). Kornarealen minskade jämfört med år 2003 med 40 700 hektar (‑11 %).

Minskad areal för oljeväxtodling

Arealen för raps och rybs var 94 900 hektar år 2011. Det innebär en minskning med 15 300 hektar (-14 %) sedan år 2010. Sedan 2003 har arealen för raps och rybs ökat med 36 300 hektar (+62 %).

Minskad areal betesmark

Den totala arealen betesmark var 446 900 hektar år 2011. Det innebär en minskning med 5 000 hektar (-1 %) jämfört med år 2010.

Hitta på sidan

Till toppen