Jordbruksmarkens användning 2012.
Slutlig statistik

Publiceringsdatum: 2013-02-05

Referensår: 2012 Produktkod: JO0104 Ämnesord: Areal, Odling

Ylva Olsson 036-15 64 10 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Oförändrad areal åkermark

Den totala arealen åkermark var 2 608 300 hektar år 2012. Det innebär en minskning med 10 600 hektar (-0,4 %) sedan 2011. Sedan år 2005 har arealen åkermark minskat med 94 800 hektar (-4 %).

Ökad areal för spannmålsodling

Den totala spannmålsarealen var 1 000 200 hektar år 2012. Det innebär en ökning med 7 500 hektar (+0,8 %) jämfört med år 2011. Jämfört med år 2005 har spannmålsarealen minskat med 23 700 hektar (‑2 %). Vetearealen minskade med 48 400 hektar (-12 %) jämfört med år 2011. Jämfört med år 2005 har vetearealen ökat med 13 600 hektar (+4 %). Havrearealen ökade med 15 100 hektar (+8 %) jämfört med år 2011. Jämfört med år 2005 har havrearealen minskat med 3 900 hektar (‑2 %). Kornarealen ökade med 46 000 hektar (+14 %) jämfört med 2011.

Ökad areal för oljeväxtodling

Arealen för raps och rybs var 110 000 hektar år 2012. Det innebär en ökning med 15 100 hektar (+16 %) sedan år 2011. Sedan 2005 har arealen för raps och rybs ökat med 27 800 hektar (+34 %).

Minskad areal betesmark

Den totala arealen betesmark var 440 600 hektar år 2012. Det innebär en minskning med 6 300 hektar (‑1 %) jämfört med år 2011.

Hitta på sidan

Till toppen