Jordbrukarhushållens inkomster 2001

Publiceringsdatum: 2003-11-05

Referensår: 2001 Produktkod: JO0204 Ämnesord: Ekonomi

Lars Persson, SCB statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster fortsatte att öka 2001

Den genomsnittliga hushållsinkomsten efter transfereringar, det vill säga inkomsten sedan skattefria bidrag lagts till samt skatter och allmän egenavgift dragits av, ökade år 2001 med 10 500 kr eller 5 procent för de hushåll som driver jordbruk. Detta är en mindre ökning än föregående år då ökningen var 8 procent.

Hushållsinkomsten störst för hushåll med brukare i åldern 40‑49 år

Hushåll där bruken var 40‑49 år hade redan 1999 den högsta genomsnittliga hushållsinkomsten och denna grupp har också hade den största ökningen sedan dess. Hushållen där brukaren var 65 år eller äldre har under perioden 1999‑2001 haft den lägsta inkomsten och också den minsta genomsnittliga ökningen av inkomsten.

Stora skillnader mellan länen

Hushållsinkomsten efter transfereringar var 2001 högst i Jönköpings län med 230 000 kr följt av Skåne och Västerbottens län med 226 700 kr respektive 226 600 kr. Det innebär att hushållsinkomsten efter transfereringar för Jönköpings län låg 6 % och för de övriga två länen 5 % över riksgenomsnittet, som var 216 000 kr. Lägst var hushållsinkomsten i Gotlands län med 192 500 kr följt av Blekinge och Norrbottens län med 205 400 kr respektive 208 000 kr. Dessa län låg därmed 11 % respektive 5 och 4 % under riksgenomsnittet.

Hitta på sidan

Till toppen