Jordbrukarhushållens inkomster 2003

Publiceringsdatum: 2005-10-19

Referensår: 2003 Produktkod: JO0204 Ämnesord: Ekonomi

Lars Persson, SCB statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster fortsatte att öka 2003 men i lägre takt än tidigare

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar, det vill säga inkomsten sedan skattefria bidrag lagts till samt skatter och allmän egenavgift dragits av från inkomsterna av tjänst, näringsverksamhet och kapital, ökade år 2003 med 1 400 kr eller 1 %. Föregående år var ökningen 4 %.

Hushållsinkomsten störst för hushåll med brukare i åldern 40‑49 år

Hushåll där brukaren var 40‑49 år hade den högsta genomsnittliga hushållsinkomsten efter transfereringar med 250 600 kr, vilket var en minskning med 1 700 kr sedan föregående år. Vidare framgår att hushåll med brukare i åldern 65 år eller äldre hade den lägsta inkomsten med 168 300 kr, men också att hushållsinkomsten efter transfereringar ökat mest år 2003 för denna åldersgrupp.

Skillnader i hushållsinkomster mellan länen

Hushållsinkomsten efter transfereringar var 2003 högst i Jönköpings län med 248 000 kr följt av Västerbottens, Uppsala och Skåne län med 240 500 kr, 235 500 kr respektive 232 900 kr. Det innebär att hushållsinkomsten efter transfereringar för Jönköpings län låg 9 % och för de övriga tre länen 6 %, 4 % respektive 3 % över riksgenomsnittet, som var 226 800 kr. Lägst var hushållsinkomsten i Gotlands län med 196 600 kr följt av Stockholms, Norrbottens och Hallands län med 215 800 kr, 217 200 kr respektive 217 600 kr. Dessa län låg därmed 13 %, 5 %, 4 % respektive 4 % under riksgenomsnittet.

Hitta på sidan

Till toppen