Jordbrukarhushållens inkomster 2004

Publiceringsdatum: 2006-10-18

Referensår: 2004 Produktkod: JO0204 Ämnesord: Ekonomi

Lars G Persson, SCB statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2004

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar, det vill säga inkomsten sedan skattefria bidrag lagts till samt skatter, allmän egenavgift och övriga negativa transfereringar dragits av från inkomsterna av tjänst, näringsverksamhet och kapital, ökade år 2004 med 11 200 kr eller 5 %. Föregående år var ökningen 1 %.

Hushållsinkomsten störst för hushåll med brukare i åldern 40‑49 år

Hushåll där brukaren var 40‑49 år hade den högsta genomsnittliga hushållsinkomsten efter transfereringar med 261 800 kr, vilket var en ökning med 11 200 kr sedan föregående år. Vidare framgår att hushåll med brukare i åldern 65 år eller äldre hade den lägsta inkomsten med 184 100 kr.

Skillnader i hushållsinkomster mellan länen

Hushållsinkomsten efter transfereringar var 2004 högst i Jönköpings län med 258 600 kr följt av Västerbottens, Västmanlands och Kronobergs län med 248 500 kr, 247 200 kr respektive 246 000 kr. Det innebär att hushållsinkomsten efter transfereringar för Jönköpings län låg 9 % och för de övriga tre länen 4 %, 4 % respektive 3 % över riksgenomsnittet, som var 238 000 kr. Lägst var hushållsinkomsten i Gotlands län med 206 500 kr följt av Gävleborgs, Norrbottens och Hallands län med 225 600 kr, 228 000 kr respektive 228 100 kr. Dessa län låg därmed 13 %, 5 %, 4 % respektive 4 % under riksgenomsnittet.

Hitta på sidan

Till toppen