Hektarskördar och totalskördar 1999

Definitiva resultat

Publiceringsdatum: 2000-05-12

Referensår: 1999 Produktkod: JO0601 Ämnesord: Odling, Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Låg spannmålsskörd

Totalskörden av spannmål beräknas till 4,9 miljoner ton. Det är 12 procent mindre än 1998 och 8 procent mindre än genomsnittet för de fem senaste åren. Minskningen beror till viss del på att många lantbrukare inte kunde genomföra en normal höstsådd 1998. De högavkastande höstsådda grödorna ersattes av vårsådda. Den totala spannmålsarealen har dessutom minskat.

Oljeväxtskörden större än de senaste åren

Totalskörden av raps och rybs beräknas till 160 000 ton. Det är mer än de senaste åren men sett på lite längre sikt har odlingen minskat.

Potatisskörden beräknas med ny metod

Den tidigare metoden med provgrävningar har ersatts med en postenkätundersökning. Även andra metodförändringar har gjorts vilket medför att jämförelser med resultat från tidigare år inte blir rättvisande. Totalskörden av matpotatis beräknas till 680 000 ton och stärkelsepotatisens totalskörd till 320 000 ton.

Både torka och regn har missgynnat skörden

Sommarvädret 1999 präglades av torka i östra Sverige medan landets södra och västra delar hade problem med kraftiga regn. Skörden påbörjades relativt tidigt. I större delen av landet kunde skörden genomföras under gynnsamma förhållanden, men på sina håll försenades och försvårades skördearbetet av upprepade regn.

Hitta på sidan

Till toppen