Höstsådda arealer 2000

Publiceringsdatum: 2000-11-30

Referensår: 2000 Produktkod: JO0110 Ämnesord: Areal, Ekologiskt, Odling

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Stora höstsådda arealer - höstvete fortsätter att öka

Årets höstsådd uppskattas till 470 000 hektar. Det är 9 procent över genomsnittet för de senaste fem åren. Jämfört med 1999 är årets höstsådd 2 procent större. Torrt och varmt väder i september medförde goda förutsättningar för höstsådd.

De höstsådda arealerna utgörs av 449 000 hektar höstsäd och 21 000 hektar höstoljeväxter. Bland höstsädesgrödorna är höstvete helt dominerande och uppskattas till 364 000 hektar. Årets sådd av höstvete är den största som har uppmätts av SCB.

Regionalt kan konstateras att sådden av höstvete är omfattande i hela landet. I förhållande till genomsnitten för de fem senaste åren noteras stora arealer i alla län.

Uppgifterna baseras på en intervjuundersökning med ca 3 900 lantbrukare.

Hitta på sidan

Till toppen