Höstsådda arealer 2001

Publiceringsdatum: 2001-11-30

Referensår: 2001 Produktkod: JO0110 Ämnesord: Areal, Ekologiskt, Odling

Olle Funcke, SCB statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Minskad höstsådd av spannmål men oljeväxterna ökar

Årets höstsådd uppskattas till 382 000 hektar. Det är 10 procent under genomsnittet för de senaste fem åren. Jämfört med år 2000 är årets höstsådd nästan 20 procent lägre.

De höstsådda arealerna utgörs av 349 000 hektar höstsäd och 33 000 hektar höstoljeväxter. Bland höstsädesgrödorna är höstvete helt dominerande och uppskattas till 292 000 hektar.

Sådden av höstraps är 50 procent större än förra året och omkring 30 procent över femårsgenomsnittet.

Den nederbördsrika hösten är orsaken till den totalt sett minskade höstsådden.

Skördearbetet försenades vilket medförde att även höstsådden av främst spannmål blev utdragen och senare än normalt. En del arealer har också såtts under ogynnsamma förhållanden vilket kan påverka grödornas fortsatta utveckling och övervintring.

Arealuppgifterna baseras på en intervjuundersökning med ca 3 900 lantbrukare.

Hitta på sidan

Till toppen