Höstsådda arealer 2003

Publiceringsdatum: 2003-11-25

Referensår: 2003 Produktkod: JO0110 Ämnesord: Areal, Ekologiskt, Odling

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Stora höstsådda arealer

Årets höstsådd uppskattas till 478 000 hektar. Det är i nivå med förra årets stora arealer och 14 procent över genomsnittet för de fem senaste åren. Torrt och varmt väder i september gjorde att skörden av årets grödor kunde ske tidigt. Det gav utrymme för lantbrukarna att hinna bereda marken för höstsådd, och det utnyttjades av många. De höstsådda arealerna utgörs av 438 000 hektar spannmål och 40 000 hektar oljeväxter.

Höstvete dominerar

Sådden av höstvete, som är den dominerande grödan, skattas till 357 000 hektar. Det är 12 procent mer än genomsnittet för de senaste fem åren, men en minskning med 6 procent jämfört med år 2002, då arealen var rekordstor.

Den höstsådda arealer med rågvete skattas till uppemot 53 000 hektar, en ökning med 14 procent jämfört med förra året. Rågvetearealen har ökat de två senaste åren men når inte upp till de arealer som odlades 1995‑1997 då odlingen var som störst.

Sådden av höstråg och höstkorn skattas till 24 000 respektive 5 000 hektar.

Höstrapsarealen ökar

Arealen med höstraps uppgår till 39 000 hektar, vilket är nästan 30 procent mer än förra året och drygt 50 procent över femårsgenomsnittet. Höstrapsarealen har ökat de senaste tre åren och är nu den största sedan 1995. Höstrybsarealen skattas till cirka 1 000 hektar.

Uppgifterna baseras på en intervjuundersökning med cirka 3 900 lantbrukare.

Hitta på sidan

Till toppen