Höstsådda arealer 2006

Publiceringsdatum: 2006-11-30

Referensår: 2006 Produktkod: JO0110 Ämnesord: Areal, Ekologiskt, Odling

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Höstrapsarealen fortsätter att öka

Arealen med höstraps uppgår i år till 54 000 hektar. Det är sju procent mer än förra årets höstsådda areal av raps och hela 45 procent mer än genomsnittet för de fem senaste åren. I år är det Mälarregionen och östra Sverige som står för de största arealökningarna. I Östergötlands län ökade höstrapsarealen med 12 procent jämfört med förra året.

I augusti kom det stora regnmängder i södra Sverige. Det är den månad då höstrapsen normalt brukar sås. En del av den planerade sådden blev därför inte av eftersom det inte gick att förbereda marken för sådden. I Skåne är ändå den höstsådda arealen av raps på samma nivå som förra året. Uppemot hälften av höstrapsarealen finns i Skåne.

Odlingen av höstraps har efter en svacka under slutet av 1990‑talet ökat och den höstsådda arealen är nu den största sedan 1994.

Arealen med höstrybs beräknas till cirka 1 000 hektar. Eftersom odlingen av höstrybs är begränsad är den beräknade arealuppgiften osäker.

Höstvete dominerar

Höstvete är den vanligaste grödan som sås på hösten. Hösten 2006 var sådden av höstvete 322 000 hektar. Arealen är i samma storleksordning som 2005 och den är även i nivå med genomsnittet för de fem senaste åren.

Den höstsådda arealen med rågvete beräknas till 54 000 hektar, vilket är 14 procent mer än femårsgenomsnittet.

Sådden av höstråg och höstkorn skattas till 24 000 respektive 8 000 hektar.

Den här hösten har det såtts uppemot 70 000 hektar höstraps. Det är 6 procent mer än förra årets höstsådda areal av raps och 43 procent mer än genomsnittet för de fem senaste åren. Det är framförallt i Skåne som höstrapsodlingen har ökat i år. I flertalet av de övriga länen där grödan odlas har arealen tvärtom minskat.

Hitta på sidan

Till toppen