Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2003

Definitiva uppgifter

Publiceringsdatum: 2004-05-13

Referensår: 2003 Produktkod: JO0601 Ämnesord: Odling, Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Totalskörden av spannmål normal

Den totala skörden av spannmål uppgick till uppemot 5,4 miljoner ton under 2003. Det är två procent mindre än 2002 men i nivå med genomsnittet för de fem senaste åren. Låga hektarskördar av de höstsådda grödorna uppvägs av att den totala spannmålsarealen ökade med nästan tre procent jämfört med 2002.

Stora arealer av höstraps fick sås om

Skörden av raps och rybs har beräknats till 130 000 ton, en minskning med 19 procent jämfört med 2002. Alltför torrt väder i samband med sådden av de höstsådda grödorna medförde att utsädet hade svårt att gro. Mer än 20 procent av höstrapsarealen kördes upp och såddes om med vårsådda grödor.

Skörden av matpotatis minskar

Totalskörden av matpotatis för riket beräknas till 561 000 ton. Det är en minsk­ning jämfört med föregående års totalskörd med drygt åtta procent (52 000 ton). Minskningen av totalskörden beror på att den odlade matpotatisarealen minskar med drygt 1 200 hektar tillsammans med en lägre skörd per hektar. Totalskör­den för potatis för stärkelse beräknas till 296 000 ton, vilket är en minskning med knappt två procent jämfört med föregående år.

Vallskörden

Den inbärgade vallskörden, inklusive återväxt, har beräknats till 3,8 miljoner ton. Det är en minskning med knappt fem procent jämfört med föregående års totalskörd. Resultaten baseras på en postenkät till 1 000 lantbrukare.

Hitta på sidan

Till toppen