Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall
Slutlig statistik

Publiceringsdatum: 2007-06-28

Referensår: 2006 Produktkod: JO0608 Ämnesord: Ekologiskt, Odling, Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Skörden av spannmål från ekologiskt odlade arealer minskade under 2006

Skörden av spannmål som odlats på arealer med miljöstöd för ekologiska produktionsformer uppgick under 2006 till 175 000 ton, en minskning med 22 procent jämfört med 2005. Den ekologiskt odlade spannmålsskörden motsvarar drygt fyra procent av den totala spannmålsskörden i landet. Nästan 119 000 ton, eller uppemot tre procent av den totala spannmålsskörden, var dessutom certifierad och kan säljas med ekologisk märkning. Jämfört med 2005 minskade den certifierade spannmålsproduktionen med 11 procent.

Två procent av raps- och rybsskörden ekologiskt odlad

Totalskörden av raps och rybs från arealer med miljöstöd för ekologiska produktionsformer har beräknats till 5 300 ton, vilket motsvarar drygt två procent av landets totala skörd av raps och rybs. Merparten av produktionen var certifierad för försäljning som ekologiska produkter.

Två procent av matpotatisskörden från ekologiskt odlade arealer

Totalskörden av ekologiskt odlad matpotatis uppgick till 11 500 ton för riket, en ökning jämfört med föregående år med sju procent. Den ekologiskt odlade matpotatisen svarar för drygt två procent av den totala skörden av matpotatis. Drygt fyra procent av matpotatisarealen i landet odlades med miljöstöd för ekologiska produktionsformer under 2006. Uppemot 80 procent av den areal som odlats med miljöstöd var dessutom certifierad, vilket innebar att potatisskörden kunde säljas med ekologisk märkning.

Skördeutbytet är ofta lågt för den ekologiska matpotatisodlingen. På riksnivå var den genomsnittliga hektarskörden hälften (50 procent) av motsvarande hektarskörd för den konventionella odlingen.

Nära 27 procent av vallskörden ekologiskt odlad

Den inbärgade slåttervallskörden, inklusive återväxt, från arealer som odlats med miljöstöd för ekologiska produktionsformer har beräknats till 968 000 ton, vilket är på samma nivå som föregående år. Nära 27 procent av den totala skörden av slåttervall kommer från arealer som odlats med miljöstöd. Vall är en gröda som har stor andel ekologisk odling, drygt 34 procent av arealen är ansluten till miljöstödet för ekologiska produktionsformer. För den ekologiska vallodlingen är hektaravkastningen cirka 26 procent lägre än motsvarande hektarskörd vid konventionell odling.

Hitta på sidan

Till toppen