Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall
Slutlig statistik

Publiceringsdatum: 2008-06-26

Referensår: 2007 Produktkod: JO0608 Ämnesord: Ekologiskt, Odling, Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Drygt fyra procent av spannmålsskörden från ekologiskt odlade arealer under 2007

Skörden av spannmål som odlats på arealer med miljöstöd för ekologiska produktionsformer uppgick under 2007 till 219 900 ton, en återhämtning med 26 procent jämfört med 2006 års låga skörd. Den ekologiskt odlade spannmålsskörden motsvarade något mer än fyra procent av den totala spannmålsskörden i landet. Havre är den vanligaste grödan inom den ekologiska spannmålsodlingen.

Nästan två procent av raps- och rybsskörden ekologiskt odlad

Totalskörden av raps och rybs från arealer med miljöstöd för ekologiska produktionsformer har beräknats till 4 200 ton, vilket motsvarade knappt två procent av landets totala skörd av raps och rybs.

Två procent av matpotatisskörden från ekologiskt odlade arealer

Totalskörden av ekologiskt odlad matpotatis uppgick till 10 500 ton för riket, en minskning jämfört med föregående år med nio procent. Den ekologiskt odlade matpotatisen svarar för två procent av den totala skörden av matpotatis. Knappt fyra procent av matpotatisarealen i landet odlades med miljöstöd för ekologiska produktionsformer under 2007.

Skördeutbytet är ofta lågt för den ekologiska matpotatisodlingen. På riksnivå var den genomsnittliga hektarskörden hälften (50 procent) av motsvarande hektarskörd för den konventionella odlingen.

Drygt 20 procent av vallskörden ekologiskt odlad

Den inbärgade slåttervallskörden, inklusive återväxt, från arealer som odlats med miljöstöd för ekologiska produktionsformer har beräknats till cirka 836 000 ton. Drygt 20 procent av den totala skörden av slåttervall kom under 2007 från arealer som odlats med miljöstöd. Vall är en gröda som har stor andel ekologisk odling, drygt 26 procent av arealen var ansluten till miljöstödet för ekologiska produktionsformer, en minskning med nästan åtta procentenheter sedan 2006. Ändrat insamlingssätt under 2007 har dock medfört att en del av de arealer som odlats enligt reglerna för miljöstödet för ekologisk odling inte längre finns med i redovisningen. För den ekologiska vallodlingen är hektaravkastningen cirka 30 procent lägre än motsvarande hektarskörd vid konventionell odling.

Hitta på sidan

Till toppen