Skörd av potatis 2000

Preliminära uppgifter

Publiceringsdatum: 2000-12-08

Referensår: 2000 Produktkod: JO0603 Ämnesord: Odling, Skörd

Lars Hagblad, SCB statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Matpotatisskörden varierar på grund av sommarens regn

Hektarskörden av matpotatis skattas för riket till 26 700 kg/ha. Götaland uppvisar hektarskördar på samma nivå som i fjol. Svealand och Norrland har, med undantag för Norrbottens län, avsevärt lägre hektarskördar än föregående år orsakat av sommarens ogynnsamma väderlek.

Fyra län dominerar odlingen av matpotatis; Skåne, Västra Götalands, Hallands och Öster­götlands län. Tillsammans står de för mer än 75 procent av rikets totala matpotatisskörd. Totalskörden av matpotatis för riket beräknas till 647 000 ton. Det är en minskning jämfört med det föregående årets totalskörd med 30 000 ton.

Potatis för stärkelse drabbades inte

Potatis för stärkelse odlas nästan uteslutande i Götaland som klarade sig bättre undan sommar­regnen än övriga Sverige. Hektarskörden för riket skattas 38 700 kg/ha i genomsnitt, vilket ger en totalskörd om cirka 321 000 ton för riket.

Obärgade arealer i Svealand och Norrland

Normalt förblir vissa arealer obärgade på grund av ogynnsamt väder under skördearbetet på hösten. Översvämning, kvävningsskador och bladmögelangrepp på grund av stora nederbörds­mängder mitt under odlingssäsongen ledde i år till obärgade arealer, främst i Svealand och Norrland. Totalt skattas 1 160 hektar som obärgad matpotatisareal för riket. Värst drabbat är Örebro län med cirka 340 hektar obärgat, följt av Gävleborgs län och Östergötlands län. Enskilda potatisodlare har drabbats hårt. För potatis för stärkelse skattas arealen obärgat på riksnivå till 40 hektar.

Hitta på sidan