Skörd av potatis 2001

Preliminära uppgifter

Publiceringsdatum: 2001-12-08

Referensår: 2001 Produktkod: JO0603 Ämnesord: Odling, Skörd

Lars Hagblad, SCB statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Skörden av matpotatis är lägre än i fjol

Årets hektarskörd av matpotatis skattas för riket till 26 160 kg/ha, vilket är något lägre än år 2000. Götaland uppvisar lägre hektarskördar än i fjol. Svealand och Norrland har däremot högre och för Svealands slättbygder avsevärt högre hektarskördar än föregående år. Främst beror detta på att dessa områden hade stora väderproblem under fjolåret och att de, med undantag för områden längs norrlandskusten, har haft en mycket bättre säsong i år.

Det län som redovisar högst hektarskörd för riket är Hallands län, med en hektarskörd på 33 530 kg.

Totalskörden av matpotatis för riket beräknas till 615 000 ton. Det är en minskning jämfört med föregående års totalskörd med nära 40 000 ton. Fyra län dominerar odlingen av matpotatis; Skåne, Västra Götalands, Hallands och Östergötlands län. Tillsammans står de, även i år, för mer än 75 procent av rikets totala matpotatisskörd. Detta trots att Skåne och Västra Götalands län tillsammans redovisar en minskning av totalskörden med cirka 45 000 ton jämfört med föregående år.

Obärgade arealer förekommer i år främst i sydöstra Sverige, i Västra Götalands län och längs norrlandskusten. Totalt skattas drygt 600 hektar eller 2,6 procent som obärgad areal av matpotatis för riket.

Även potatis för stärkelse har lägre skörd

Hektarskörden av potatis för stärkelse skattas till 35 910 kg/ha i genomsnitt, vilket är betydligt lägre än förra året. Detta ger en totalskörd på cirka 297 000 ton för riket, vilket är cirka 28 000 ton lägre än föregående år.

Odlingen har de senaste föregående åren varit förskonade från bärgade arealer i större omfattning. I år skattas dock arealen obärgat på riksnivå till 300 hektar eller 3,7 procent. Hela odlingsområdet, som främst omfattar Kalmar, Blekinge och Skåne län, har obärgade arealer. Enskilda potatisodlare har drabbats hårt.

Hitta på sidan

Till toppen