Skörd av potatis 2002

Preliminära uppgifter

Publiceringsdatum: 2002-12-10

Referensår: 2002 Produktkod: JO0603 Ämnesord: Odling, Skörd

Lars Hagblad, SCB statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Allt mindre skördar av matpotatis i Sverige

Årets svenska skörd av matpotatis beräknas till 609 000 ton. Det är en minsk­ning med cirka 13 000 ton (2 procent) jämfört med 2001 och innebär en fortsatt minskning jämfört med de närmaste föregående åren.

Hektarskörden beräknas till 26 480 kilo per hektar, vilket är något högre än förra året, men minskad areal gör att den totala potatisskörden minskar. Annan statistik från Jordbruksverket visar också att antalet matpotatisodlare har minskat kraftigt under senare år.

Fyra län dominerar matpotatisodlingen: Skåne, Västra Götalands, Hallands och Östergötlands län. Tillsammans står de för 75 procent av rikets totala matpota­tisskörd 2002. Högsta hektarskörden redovisas för Skåne, 30 900 kilo per hektar.

Vädret har varit mycket omväxlande med nederbörd i överflöd, rekordvärme och torka. Enskilda lantbrukare har drabbats av skördeskador. Potatisupptag­ningen kunde i allmänhet ske under gynnsamma förhållanden. Arealen som ej kunde bärgas beräknas för riket till 500 hektar (2 procent), varav 160 hektar i Hallands län.

Potatis för stärkelse odlas främst i Blekinge och Skåne. Hektarskörden beräknas till 35 100 kilo och totala skörden till 298 000 ton, vilket är i nivå med förra årets skörd.

Preliminära resultat

Skördeskattningarna av potatis 2002 baseras på postenkät till ett urval av odlare. I de preliminära beräkningarna har uppgifter från 1 098 av 1 304 utvalda matpotatisodlare respektive uppgifter från 171 av 183 utvalda odlare av stärkelse­potatis ingått. Definitiva uppgifter om hektar- och totalskördar kommer att redovisas i april 2003.

Hitta på sidan