Skörd av potatis 2011

Preliminära uppgifter

Publiceringsdatum: 2011-12-07

Referensår: 2011 Produktkod: JO0603 Ämnesord: Odling, Skörd

Gunnel Wahlstedt, SCB 010-479 62 45 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Totalskörden av matpotatis 7 % över 2010 års skörd

Den svenska skörden av matpotatis beräknas till 581 000 ton. Det är 38 100 ton eller 7 % mer än 2010 års slutliga totalskörd. Fyra län dominerar matpotatisodlingen: Skåne, Västra Götalands, Hallands och Östergötlands län. Den preliminära arealen matpotatis uppgick år 2011 till 19 990 hektar.

Hektarskörden av matpotatis inklusive färskpotatis beräknas för år 2011 till 29 070 kilo per hektar, vilket är 6,3 % högre än föregående års slutliga hektarskörd. Östergötlands och Hallands län redovisar de högsta hektarskördarna 2011 med 36 100 respektive 32 670 kilo per hektar, vilket är 13 % respektive 5 % högre skörd på länsnivå jämfört med föregående år. För Skåne län, som har en omfattande odling av färskpotatis och därmed en lägre hektarskördenivå, redovisas en hektarskörd på 30 710 kilo per hektar vilket är 6 % högre hektarskörd jämfört med i fjol. I Örebro län är skörden per hektar 47 % högre jämfört med fjolårets låga skördenivå. För Dalarnas och Västerbottens län ökade skörden per hektar med 23 respektive 12 %. I Norrbottens län är hektarskörden 21 procent lägre än fjolårets skörd, främst beroende på att uppemot 20 procent av arealen inte kunnat bärgas i länet. Under hösten har ihållande regnväder försvårat och försenat skörden, särskilt i de sydvästra och norra delarna av landet. Lokala regnskurar har medfört att avkastningsnivåerna varierar mycket även mellan närbelägna gårdar.

Högre totalskörd för potatis för stärkelse och något ökad odling

Potatis för stärkelse odlas främst i Skåne, Blekinge och Kalmar län. Skörden beräknas till 39 130 kilo per hektar och den totala skörden till 297 400 ton, vilket är 8,8 % högre än föregående år. Kalmar län redovisar den högsta hektarskörden på 40 940 kilo per hektar. Arealen stärkelsepotatis uppgick till 7 600 hektar, vilket är en ökning med 240 hektar jämfört med 2010. Skördearbetet har, till följd av regnen, dragit ut på tiden och skörden av potatis för stärkelse var inte helt avslutad i slutet av november.

Hitta på sidan

Till toppen