Skörd av potatis 2015

Preliminära uppgifter

Publiceringsdatum: 2015-12-07

Referensår: 2015 Produktkod: JO0603 Ämnesord: Odling, Skörd

Gunnel Wahlstedt, SCB 010-479 62 45 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Lägsta totala skörden av matpotatis sedan 2007

Den svenska skörden av matpotatis beräknas till 523 500 ton. Årets totalskörd är på samma nivå som 2006 och 2007 års rekordlåga totalskördar och en minskning med 5 % jämfört med 2014. Orsaken är främst att den odlade arealen matpotatis minskat.

Västra Götalands län har uppemot 10 % lägre totalskörd än föregående år, främst orsakat av en minskad odlingsareal. Norrbottens län och Västerbottens län har 36 % respektive 22 % lägre totalskörd jämfört med fjolåret. Det kyliga vädret under sommaren och rikligt med regn ledde till låga skördar och problem att ta upp potatisen, även frostskador förekom i dessa län. Övriga län uppvisar samma mönster med minskade totalskördar jämfört med föregående år, men resultaten faller inom felmarginalen.

Arealen matpotatis minskade med 1 000 hektar

Den preliminära arealen matpotatis uppgick till 16 660 hektar år 2015 på riksnivå. Det är en minskning med uppemot 1 000 hektar eller 5,6 % jämfört med föregående års slutliga statistik och är den lägsta arealen som hittills redovisats. Minskningen mätt i hektar var allra störst i Skåne och Västra Götalands län. I dessa län minskade arealerna med 460 respektive 220 hektar. I Örebro respektive Norrbottens län minskade arealen med 60 hektar.

Hög hektarskörd för stärkelsepotatisen för fjärde året

Potatis för stärkelse odlas främst i Skåne, Blekinge och Kalmar län. Hektarskörden beräknas till 42 950 kilo per hektar vilket är i nivå med de tre närmast föregående åren då höga hektarskördar också uppnåddes jämfört med åren dessförinnan. Den totala skörden beräknas till 277 200 ton, vilket är i nivå med föregående års resultat. Matpotatis som kan komma att levereras för användning till stärkelseproduktion ingår inte här utan redovisas som matpotatis.

Hitta på sidan

Till toppen